Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo

Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
13. Oktobar 2014
JRN/CPV: 
33193120 Invalidska kolica
Obavještenje objavljeno gdje: 
Službeni glasnik BiH
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
299418,72
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Više ponuđača po lotovima