„FOTO OPTIC“, d.d. Sarajevo“- prodavnica Šeher

adresa: 
Bulevar Meše Selimovića broj 5, Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Osmanović Nejra
Telefon: 
+387(0)61 250-513
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: