"FOTO OPTIC" d.d. Sarajevo, PJ "FOTO KORZO"

adresa: 
Sime Milutinovića 12
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Osmanović Nejra
Telefon: 
+387(0)61 250-513
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: