„BAROŠ“ d.o.o- prodavnica broj 2

adresa: 
Ferhadija broj 30, Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Baroš Igor
Telefon: 
+387(0)33 103-130
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: