„BAROŠ“ d.o.o- prodavnica broj 1

adresa: 
Ferhadija broj 39, Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Baroš Igor
Telefon: 
+387(0)33 061 103
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: