PZU "Oaza zdravlja" Ogranak "Podlugovi"

Općina: 
Ilijaš
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Dženana Delić
Adresa: 
Moševićka 101
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: