PA "Tilia"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Valida Šakambet
Adresa: 
Marcela Šnajdera 9B
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: