PA "PharmaSA"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Fatima Redžebašić Svraka
Adresa: 
Trg Merhemića 5
Telefon: 
Tel.: +387 33 558 295; Fax.: +387 33 558 296;
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: