Spisak kandidata koji će dana 7.11.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar