Spisak kandidata koji će dana 31.10.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar