Spisak kandidata koji će dana 31.05.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Laboratorijski tehničar