Spisak kandidata koji će dana 27.5.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Akušersko-ginekološka sestra-tehničar