Spisak kandidata koji će dana 27.01.2020. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar