Spisak kandidata koji će dana 26.12.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar