Spisak kandidata koji će dana 26.05.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Pedijatrijska sestra - tehničar