Spisak kandidata koji će dana 23.1.2023. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar