Spisak kandidata koji će dana 22.12.2020. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar