Spisak kandidata koji će dana 09.12.2021. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar