Spisak kandidata koji će dana 06.09.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Farmaceutsko-kozmetički tehničar