Spisak kandidata koji će dana 05.07.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje pedijatrijska sestra - tehničar