Spisak kandidata koji će dana 04.07.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar