Spisak kandidata koji će 08.12.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Akušersko-ginekološka sestra/tehničar