RASPORED ZDRAVSTVENIH RADNIKA SREDNJE STRUČNE SPREME KOJI TREBA DA OBAVLJAJU PRIPRAVNIČKI STAŽ U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA FEBRUAR 2022.god