RASPORED ZDRAVSTVENIH RADNIKA SREDNJE STRUČNE SPREME KOJI TREBA DA OBAVLJAJU PRIPRAVNIČKI STAŽ U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA DECEMBAR 2021.god.