Raspored zdravstvenih radnika srednje stručne spreme koji treba da obavljaju pripravnički staž u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2022. godine