Poništenje Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje na poziciju u Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i to jedan (1) predstavnik iz Kantona Sarajevo

PrilogVeličina
PDF icon Preuzmi46.37 KB