Pojašnjenje nedoumica oko Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo od 12.10.2020. godine koja je stupila na snagu 15.10.2020. godine