Obilježavanje 7. aprila Svjetskog dana zdravlja

U povodu obilježavanja 7. aprila, Svjetskog dana zdravlja, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo organizuje manifestaciju „Sigurna hrana od njive do stola“, u saradnji sa osam osnovnih škola. Manifestaciji će prisustvovati i predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Manifestacija će se održati u prostorima JU Osnovna škola „Isak Samokovlija“, ul. Fra Anđela Zvizdića br. 1.

Svake godine Svjetska zdravstvena organizacija odabire prioritetni javno zdravstveni problem kao temu za obilježavanje svjetskog dana zdravlja. Za 2015 godinu tema je sigurnost hrane sa aspekta zdravstvene ispravnosti iste, obzirom da zdravstvena ispravnost hrane predstavlja značajno javno zdravstveno pitanje

Procijenjeno je da svake godine 1.8 milijuna ljudi umire od posljedica dijarealnih bolesti, a većina tih slučajeva može se pripisati kontaminiranoj vodi ili hrani.

Neispravna hrana i voda koje sadrže štetne bakterije, viruse, parazite ili hemijske tvari, uzrokuju više od 200 bolesti, zarazne ili toksične prirode, koje najviše pogađaju dojenčad, malu djecu, starije i bolesne osobe.

Pravilna priprema hrane može spriječiti većinu bolesti koje se prenose hranom.

Ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije, čija kampanje se odvija pod nazivom “Sigurna hrana od njive do stola” predstavljene su kroz pet ključeva za zdravstveno ispravnu hranu:

  • ·         održavajte čistoću;
  • ·         odvojite sirove namirnice od kuhane hrane;
  • ·         potpuno termički obradite hranu;
  • ·         čuvajte hranu pri sigurnim temperaturama;
  • ·         upotrebljavajte zdravstveno ispravnu vodu i namirnice.