Obavještenje za zdravstvene radnike srednje stručne spreme koji treba da počnu obavljanje pripravničkog staža u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo