Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku opreme za laboratorij za potrebe JU Zavod za zdavstvenu zašitu zaposlenika MUP-a KS