Obavijest o početku akcije besplatne preventivne vakcinacije protiv gripe

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obavještava građane da akcija besplatne preventivne vakcinacije protiv gripe u sezoni 2019/2020. godine počinje u četvrtak, 14. novembra 2019. godine.
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je obezbjedio finansijska sredstva za nabavku 8.000 doza vakcina.

Akcija se provodi u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na 76 lokaliteta i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Vakcine su besplatne za rizične skupine osiguranika - penzionere i lica starija od 65 godina; hronične bolesnike; lica sa posebnim potrebama; RVI i civilne žrtve rata; zdravstvene i prosvjetne radnike.