Naredba za sve privatne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo