Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije SARSCoV2 i oboljenja Covid 19 u osnovnim i srednjim školama u KS

JU Zavod za javno zdravtsvo Kantona Sarajevo je u sklopu aktivnosti vezanih za pripremu i organizaciju nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu izradi stručno metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV2 i oboljenja Covid 19.

PrilogVeličina
PDF icon Metodološko uputstvo1.21 MB
PDF icon Aneks metodološkog uputstva142.42 KB