Javni poziv za finansiranje/sufinsiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja pružaju podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu