Javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo