Javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju člana upravnog odbora i člana nadzornog odbora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo