Izvještaj o količini evidentirane medicinske opreme na području Kantona Sarajevo