Instrukcija Federalnog ministarstva zdravstva za postupanje u vezi troškova osoba koje su bile u kućnoj izolaciji na teret sredstava kantonalnih budžeta