Bilten epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo vezano za COVID–19 - 19.02.2021. godine